Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Δελτίο τύπου Erasmus | Σχέδιο κινητικότητας 2020-1-EL01-KA116-077854 εκπαιδευτικών 3ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ στην Ιταλία από 01/05/2022 έως και 07/05/2022

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με  επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα  κινητικότητας  εκπαιδευτικών ERASMUS KA1  υπ’ αριθμ. εγκεκριμένου σχεδίου      2020-1-EL01-KA116-077854 των 10  καθηγητών και καθηγητριών από διαφορετικές ειδικότητες  του 3ου ΕΠΑΛ ΣΔΣΤΕ   που αφορούσε την κατάρτιση τους σχετικά με την χρήση  ψηφιακών εργαλείων κατά τη διδασκαλία, στο φορέα IAL Toscana στην πόλη Φλωρεντία της Ιταλίας  κατά το διάστημα από 01/05/2022 έως και 07/05/2022. 

Στο τέλος της κινητικότητας, οι συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποιητικά παρακολούθησης για την εξαιρετική συμμετοχή τους.  

Για να λάβετε το έγγραφο των αποτελεσμάτων κάντε κλικ ΕΔΩ

*

PRESS RELEASE     

ERASMUS  APPROVED  STAFF TRAINING  MOBILITY PROGRAMME  KA1 2020-1-EL01-KA116-077854  FOR TEACHERS  OF 3rd Vocational Lyceum of Sivitanidios Public School of Trades and Vocations in the city   of Toscana, Italy  during the period from 01/12/2019 to 07/12/2019 at the host organization  The ERASMUS KA1 under approved project number 2020-1-EL01-KA116-077854 

Staff training  mobility program  was successfully completed with the participation of 10 professors of 3rd Vocational Lyceum of Sivitanidios Public School of Trades and Vocations  from different specialties in the city  of Florence, Italy  during the period from 01/05/2022  to 07/05/2022 at the host organization IAL Toscana regarding their training on  the  use of  digital tools during  the teaching process . 

At the end of the mobility, participants received certificates of attendance for their excellent participation

For the final report document click HERE

Δελτίο τύπου KA1 3oυ ΕΠΑΛ | Βαρκελώνη 2019


Δελτίο τύπου Erasmus | Σχέδιο κινητικότητας 2020-1-EL01-KA116-077854 μαθητών 3ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ στην Κύπρο από 7/1/2022 έως 21/1/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με  επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα μαθησιακής κινητικότητας ERASMUS KA1  υπ’ αριθμ. εγκεκριμένου σχεδίου   2020-1-EL01-KA116-077854 των 15 μαθητών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών , Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και  Μηχανολογίας  από την Β’  και  Γ΄τάξη  του 3ου ΕΠΑΛ ΣΔΣΤΕ   με  τη συνοδεία 3 καθηγητών  και  αφορούσε την εργασιακή τοποθέτηση των συμμετεχόντων  σε επιχειρήσεις σχετικές  με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους,  στην πόλη  Λεμεσό της Κύπρου στο Φορέα  PLATO EDUCATIONAL SERVICES  κατά το διάστημα από   07/01/2022 έως και 21/01/2022.

Η εν λόγω κινητικότητα εφάρμοσε τη μεθοδολογία  βάσει των εργαλείων που αναπτύχθηκαν  μέσω του  εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος στρατηγικής σύμπραξης εταίρων  ERASMUS  Δράσης  KA2  με τίτλο MAY FAIR,  θέτοντας ως στόχο την αποτύπωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων για κινητικότητες που έχουν ως βάση την εργασία ( WBL mobilities).

Στο τέλος της κινητικότητας, οι συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποιητικά παρακολούθησης για την εξαιρετική απόδοσή τους. 

*

PRESS RELEASE    

ERASMUS  APPROVED  LEARNING MOBILITY PROGRAMME  KA1 2020-1-EL01-KA116-077854 FOR STUDENTS OF 3rd Vocational Lyceum of Sivitanidios Public School of Trades and Vocations  in the city of Limassol in Cyprus   at the host organization PLATO EDUCATIONAL SERVICES during the period from 07/01/2022 until 21/01/2022.

The ERASMUS KA1 under approved project number 2020-1-EL01-KA116-077854 learning mobility program  was successfully completed with the participation of  15 students of the Applied Arts sector , Marine Engineering  sector and  Mechanical Engineering Sector  from the 2nd and 3rd grade of the 3rd Vocational Lyceum of Sivitanidios Public School of Trades and Vocations-SDSTE-  with the accompaniment of 3 teachers concerning  the work placement of the participants in enterprises  related to the subject of their specialty, in the city of Limassol in Cyprus   at the host organization PLATO EDUCATIONAL SERVICES during the period from 07/01/2022 until 21/01/2022.

This mobility applied the tool-based methodology developed through the approved European Program strategic partnership of ERASMUS Action KA2 partners entitled MAY FAIR, setting with the aim of recording the learning results for mobilities that are based on work (WBL mobilities).

At the end of the mobility, participants received certificates of attendance for their excellent performance.

Δελτίο τύπου Erasmus | Σχέδιο κινητικότητας 2019-1-EL01-KA116-062404 μαθητών 3ου ΕΠΑΛ στην Ισπανία από 7/9/2022 έως 27/9/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με  επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα μαθησιακής κινητικότητας ERASMUS KA1  υπ’ αριθμ. εγκεκριμένου σχεδίου   2019-1-EL01-KA116-062404 των 15 μαθητών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών , Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων και  Δομικών Έργων  από την Β’  και  Γ΄τάξη  του 3ου ΕΠΑΛ ΣΔΣΤΕ   με  τη συνοδεία 3 καθηγητών  και  αφορούσε την εργασιακή τοποθέτηση των συμμετεχόντων  σε επιχειρήσεις σχετικές  με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους,  στην πόλη Γρανάδα  της Ισπανίας  στο Φορέα  MOVIDEA MOBILITY AND TRAI NING  κατά το διάστημα από 07/09/2022 έως και 27/09/2022.

Στο τέλος της κινητικότητας, οι συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποιητικά παρακολούθησης για την εξαιρετική απόδοσή τους. 

*

PRESS RELEASE    

ERASMUS  APPROVED  LEARNING MOBILITY PROGRAMME  KA1 2019-1-EL01-KA116-062404 FOR STUDENTS OF 3rd Vocational Lyceum of Sivitanidios Public School of Trades and Vocations  in the city of Granada in Spain   at the host organization MOVIDEA MOBILITY AND TRAINING  during the period from 07/09/2022 until 27/09/2022.

The ERASMUS KA1 under approved project number 2019-1-EL01-KA116-062404 learning mobility program  was successfully completed with the participation of  15 students of the Applied Arts sector , Marine Engineering  sector and  Building Constructions Sector  from the 2nd and 3rd grade of the 3rd Vocational Lyceum of Sivitanidios Public School of Trades and Vocations-SDSTE-  with the accompaniment of 3 teachers  , concerning  the work placement of the participants in enterprises  related to the subject of their specialty, in the city of  Granada in Spain at the host organization MOVIDEA MOBILITY AND TRAINING  during the period from 07/09/2022 until 27/09/2022.

At the end of the mobility, participants received certificates of attendance for their excellent performance.

Δελτίο τύπου Erasmus | Σχέδιο κινητικότητας 2019-1-EL01-KA116-062404 μαθητών 3ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ στην Αυστρία από 3/7/2022 έως 23/7/2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα μαθησιακής κινητικότητας ERASMUS KA1  υπ’ αριθμ. εγκεκριμένου σχεδίου   2019-1-EL01-KA116-062404 των 15 μαθητών του Μηχανολογικού Τομέα από την Β’  και  Γ΄τάξη  του 3ου ΕΠΑΛ ΣΔΣΤΕ   με  τη συνοδεία 3 καθηγητών  και  αφορούσε την εργασιακή τοποθέτηση των συμμετεχόντων σε επιχειρήσεις σχετικές  με το αντικείμενο της ειδικότητάς τους,  στην πόλη Βιέννη της  Αυστρίας  στο Φορέα  AMADEUS ASSOCIATION  κατά το διάστημα από 03/07/2022 έως και 23/07/2022.

Στο τέλος της κινητικότητας, οι συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποιητικά παρακολούθησης καθώς και συστατικές επιστολές  από τις επιχειρήσεις που απασχολήθηκαν για την εξαιρετική απόδοσή τους. 

*

PRESS RELEASE    

ERASMUS  APPROVED  LEARNING MOBILITY PROGRAMME  KA1 2019-1-EL01-KA116-062404 FOR STUDENTS OF 3rd Vocational Lyceum of Sivitanidios Public School of Trades and Vocations  in the city of Vienna in  Austria  at the host organization AMADEUS ASSOCIATION during the period from 03/07/2022 until 23/07/2022.

The ERASMUS KA1 under approved project number 2019-1-EL01-KA116-062404 learning mobility program  was successfully completed with the participation of  15 students of the Mechanical Engineering sector from the 2nd and 3rd grade of the 3rd Vocational Lyceum of Sivitanidios Public School of Trades and Vocations-SDSTE-  with the accompaniment of 3 teachers  , concerning  the work placement of the participants in enterprises  related to the subject of their specialty, in the city of Vienna
in  Austria t at the host organization  AMADEUS ASSOCIATION during the period from 03/07/2022 until 23/07/2022.
At the end of the mobility, participants received certificates of attendance as well as letters of reference  from the companies employed for their excellent performance.