Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πίνακες επιλογής Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σιβιτανιδείου Σχολής (Δεκτές & Μη δεκτές αιτήσεις υποψηφίων)

 

Στα συνημμένα έγγραφα αναρτώνται οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων υποψήφιων Διευθυντών για τις Σχολικές μονάδες της Σιβιτανιδείου Σχολής.

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ (3) ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ.

ΟΙ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ (ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 24-1-2023).

Για τον πίνακα των δεκτών αιτήσεων κάντε κλικ ΕΔΩ
Για τον πίνακα των ΜΗ δεκτων αιτήσεων κάντε κλικ ΕΔΩ