Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Τελικοί πίνακες επιλογής Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σιβιτανιδείου Σχολής (Δεκτές & Μη δεκτές αιτήσεις υποψηφίων)

 

Κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων, αναρτώνται οι τελικοί πίνακες δεκτών και μη δεκτών αιτήσεων υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων Δ/ντών - Δ/ντριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. ευθύνης της Σιβιτανιδείου Σχολής.

Για τον πίνακα των δεκτών αιτήσεων κάντε κλικ ΕΔΩ
Για τον πίνακα των ΜΗ δεκτων αιτήσεων κάντε κλικ ΕΔΩ