Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή Κ.Δ.Β.Μ.2 της Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ


Ο Γενικός Διευθυντής της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων σε εκτέλεση της αριθ. 131/21-7-2023 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε., προκειμένου να πληρωθεί η θέση του Διευθυντή Κ.Δ.Β.Μ.2 της Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 87 παρ. 2 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 10/Α’), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους για την πλήρωση της παραπάνω θέσης να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το συνημμένο έγγραφο ΕΔΩ