Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

ΙΕΚ Σιβιτανιδείου | Ανακοίνωση σχετικά τις θέσεις Διευθυντή και Υποδιευθυντών

Εν όψη των διαδικασιών για την επικαιροποίηση και έκδοση των κανονισμών λειτουργίας του ΙΕΚ της Σιβιτανιδείου Σχολής και του ΣΔΣΤΕ - ΚΔΒΜ αντίστοιχα, σύμφωνα με της ισχύουσα νομοθεσία και τις ειδικές διατάξεις που διέπουν το Σιβιτανίδειο Ίδρυμα, η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων Διευθυντή, Υποδιευθυντών ΙΕΚ και Διευθυντή ΚΔΒΜ ακυρώνεται. 

Για να ανοίξετε το σχετικό έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ