Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακού Κέντρου και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

 

Ο Γενικός Διευθυντής της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ την πλήρωση με επιλογή:

α) Δύο (2) θέσεων Υποδιευθυντών 1 ου ΕΠΑ.Λ Σιβιτανιδείου Σχολής
β) Δύο (2) θέσεων Υποδιευθυντών 2 ου ΕΠΑ.Λ Σιβιτανιδείου Σχολής
γ) Δύο (2) θέσεων Υποδιευθυντών 3 ου ΕΠΑ.Λ Σιβιτανιδείου Σχολής
δ) Μίας (1) θέσης Υποδιευθυντή 4 ου ΕΠΑ.Λ Σιβιτανιδείου Σχολής
ε) Μίας (1) θέσης Υποδιευθυντή Ε.Κ. Σιβιτανιδείου Σχολής

καθώς και :

α) Μίας (1) θέσης Υπεύθυνου Τομέα Γεωπονίας Τεχνολογίας Τροφίμων και Περιβάλλοντος & Υγείας Πρόνοιας και Ευεξίας
β) Μίας (1) θέσης Υπεύθυνου Τομέα Οικονομίας & Διοίκησης και Πληροφορικής
γ) Μίας (1) θέσης Υπεύθυνου Τομέα Μηχανολογίας & Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων
δ)Μίας (1) θέσης Υπεύθυνου Τομέα Ηλεκτρολογίας Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού
ε) Μίας (1) θέσης Υπεύθυνου Τομέα Υγείας - Πρόνοιας και Ευεξίας
στ) Μίας (1) θέσης Υπεύθυνου Τομέα Μηχανολογίας
ζ) Μίας (1) θέσης Υπεύθυνου Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών & Δομικών Έργων Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Για το πλήρες έγγραφο της προκήρυξης κάντε κλικ ΕΔΩ