Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ | Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων Υποδιεθυντών και Υπεύθυνων Τομέα Ε.Κ. Σιβιτανιδείου

 

Σε συνέχεια της αριθμ. πρωτ. 9677/25-9-2023 Προκήρυξης-Πρόσκλησης σχετικά με την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/τριών Σχολικών Μονάδων, Εργαστηριακού Κέντρου και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ. Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων και μετά το αριθμ. πρωτ. 45663/27-9-2023 έγγραφο του Δήμου Καλλιθέας, σύμφωνα με το οποίο η Σιβιτανίδειος Σχολή ως εκλογικό κέντρο θα παραμείνει κλειστή στις 6/10/2023 και 9/10/2023, λόγω των Δημοτικών και Περιφερειακών ελογών της 8/10/2023, η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων παρατείνεται έως και 11/10/2023.

Για το έγγραφο της ανακοίνωσης κάντε κλικ ΕΔΩ