Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψήφιων υποδιευθυντών σχολικών μονάδων, εργαστηριακού κέντρου και τομεαρχών ΕΚ

 Οι δεκτοί υποψήφιοι εντός δύο  (02) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αναπροσαρμοσμένων πινάκων υποβάλλουν στον Διευθυντή σχολικής μονάδας ή του Ε.Κ. αντίγραφο του βιογραφικού τους σημειώματος, που έχουν υποβάλει με την υποψηφιότητά τους στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

(άρθρο 3, παρ.5, Φ.361.22/68/100287/Ε3 Υ.Α. ΦΕΚ 5426/τ.Β΄/14-9-2023)

Για να ανοίξετε τους πίνακες κάντε κλικ ΕΔΩ