Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS + (1o ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ)

Το 1ο ΕΠΑ.Λ της Σιβιτανιδείου Σχολής στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus +, Βασική Δράση ΚΑ1 – Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων - Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης, υλοποίησε το εγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα με κωδικό 2016-1-EL01-KA101-022697 και τίτλο: «Η μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ως εργαλείο για την αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών στις τεχνολογίες αιχμής και τις νέες παιδαγωγικές του 21ου αιώνα», στην Ισπανία (Bilbao). 

Η υλοποίηση του σχεδίου περιλάμβανε κατάρτιση μίας εβδομάδας από 19 έως 25 Μαρτίου 2017. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 9 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, με εμπειρία σε προγράμματα ψηφιακής μάθησης και χρήσης νέων τεχνολογιών. Το πρόγραμμα της κατάρτισης, εκτός των σεμιναρίων, περιλάμβανε και επισκέψεις σε Εκπαιδευτικά Κέντρα και Οργανισμούς, ώστε να δούμε "στην πράξη" τις νέες μεθοδολογίες και τις τεχνολογίες αιχμής που χρησιμοποιούνται στη Χώρα των Βάσκων στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.