Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ERASMUS + (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ)

Το Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εθνικών Φορέων και Σύνδεσης με την Παραγωγή της Σιβιτανιδείου Σχολής υλοποίησε με επιτυχία σχέδιο κινητικότητας με κωδικό 2014-1-EL01-KA102-001679 στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+, Δράση ΚΑ1 «Κινητικότητα Εκπαιδευομένων και Προσωπικού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης». 

Στα πλαίσια του παραπάνω εγκεκριμένου προγράμματος υλοποιήθηκαν δύο ροές:

  • Ροή μίας εβδομάδας από 28 Ιουνίου έως 4 Ιουλίου 2015 στη Μάλαγα της Ισπανίας με θέμα: «E-learning and E-training tools: a path from VET to tertiary education alongside with the vocational rehabilitation». Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 10 εκπαιδευτικοί και στελέχη της εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων με εμπειρία σε προγράμματα ψηφιακής μάθησης και χρήσης νέων εργαλείων εκπαίδευσης (IT tools & E-learning).
  • Ροή μίας εβδομάδας από 25 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου 2015 στη Λειψία της Γερμανίας με θέμα: « Καινοτόμες δράσεις στη Β/θμια ΕΕΚ πρόληψης της ενδοσχολικής βίας & της μαθητικής διαρροής που απορρέει από αυτήν - Anti-bullying projects in VET education: a way to reduce early school leaving». Στο σχέδιο συμμετείχαν 10 εκπαιδευτικοί και στελέχη της εκπαίδευσης διαφόρων ειδικοτήτων με εμπειρία σε προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση ενδοσχολικών συγκρούσεων και μαθητικής διαρροής.