Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών καθαρισμού για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της Σιβιτανιδείου Σχολής

Δαπάνη ποσού έως 13.376,21 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α  

Υποβολή προσφορών έως  και την Παρασκευή 26/02/2021

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στο συνημμένο έγγραφο εδώ