Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Χώρος υποδοχής περιστατικού με ένδειξη Covid-19 για το 4ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου

Ο προκαθορισμένος χώρος απομόνωσης περιστατικού που εμφανίζει συμπτώματα συμβατά με COVID-19 για το 4ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου, είναι το Αμφιθέατρο των Χημικών στον πρώτο όροφο.