Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Προκαθορισμένοι χώροι απομόνωσης περιστατικών με συμπτώματα συμβατά με COVID-19

Οι προκαθορισμένοι χώροι που θα χρησιμοποιηθούν για την απομόνωση περιστατικών που εμφανίζουν συμπτώματα συμβατά με COVID-19 είναι οι παρακάτω:

  • Για το 1ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου, το αμφιθέατρο των Χημικών, στον 1ο όροφο του κεντρικού κτηρίου.
  • Για το 2ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου, ο ισόγειος χώρος του κτηρίου Πατσαβού πίσω από το χώρο στάθμευσης της Σχολής.
  • Για το 3ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου, το  Θέατρο του 3ου ΕΠΑΛ, στο ισόγειο του αντίστοιχου κτηρίου.
  • Για το 4ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου, το αμφιθέατρο Χημικών, στον 1ο όροφο του κεντρικού κτηρίου.