Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πίνακες κατάταξης ΑΣΕΠ Προσωπικού Φύλαξης και Καθαριότητας Σιβιτανιδείου για το έτος 2021

Στα συνημμένα έγγραφα παρατίθενται οι πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ σχετικά με το προσωπικό φύλαξης και καθαριότητας της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής  Τεχνών & Επαγγελμάτων για το έτος 2021.


Για να λάβετε τα έγγραφα, κάντε κλικ στους αντίστοιχους συνδέσμους παρακάτω:


ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΕΠ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ