Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Προμήθεια εξοπλισμού σε Η/Υ και περιφερειακά αυτών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού σε Η/Υ και περιφερειακά αυτών, φορητούς υπολογιστές και παθητικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΔΕ 2021 της ΣΑΕ Ε047 του έργου με κωδικό : 2020ΣΕ04700012" Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίων Σχολικών Μονάδων, ΙΕΚ και Διοικητικών Υπηρεσιών Σιβιτανιδείου Σχολής"»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 25-5-2021, ώρα 11.00 π.μ.


Για τη λήψη του αρχείου σε μορφή .PDF κάντε κλικ εδώ

Για τη λήψη του αρχείου σε μορφή .DOC κάντε κλικ εδώ