Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Αναγγελία θέσης Βοηθού Τεχνικής Υπηρεσίας ειδικότητας Ηλεκτρολόγου/Μηχανολόγου

Το Ίδρυμα Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή (ΙΒΕΓ) αναζητά άτομο για να καλύψει τη θέση του/της Βοηθού Τεχνικής Υπηρεσίας ειδικότητας Ηλεκτρολόγου/Μηχανολόγου Μηχανικού (Technical Officer) με σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου. Η θέση θα αναφέρεται στον Υπεύθυνο της Τεχνικής Υπηρεσίας και στη Γενική Διεύθυνση του Ιδρύματος. Η Τεχνική Υπηρεσία του ΙΒΕΓ είναι υπεύθυνη για τον τακτικό έλεγχο, την προληπτική και διορθωτική συντήρηση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών και κτηριακών εγκαταστάσεων των μουσείων του Ιδρύματος. 

Οι βασικές αρμοδιότητες του/της Βοηθού Τεχνικής Υπηρεσίας έχουν ενδεικτικά ως εξής: 

Υπό την επίβλεψη του Υπευθύνου της Τεχνικής Υπηρεσίας και σε συνεργασία με τα άλλα μέλη της Τεχνικής Υπηρεσίας: 

• Η προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση όλων των ηλεκτρομηχανολογικών, υδραυλικών και κτηριακών εγκαταστάσεων των μουσείων του ΙΒΕΓ. 

• Η άμεση επίλυση προβλημάτων, βλαβών και αντιμετώπιση έκτακτων και ιδιαίτερων καταστάσεων που αφορούν στις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις του ΙΒΕΓ. 

• Όπου η προληπτική και επιδιορθωτική συντήρηση απαιτεί την παρέμβαση εξωτερικού παρόχου, η επίβλεψη και συνεργασία με το συνεργείο του εξωτερικού παρόχου προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα και το άριστο αποτέλεσμα των συμφωνημένων υπηρεσιών. 

• Ο έγκαιρος προγραμματισμός και συντονισμός των εργασιών συντήρησης. 

• Η παρακολούθηση των συμβολαίων συντήρησης. 

• Η τήρηση αρχείου καταγραφής βλαβών, επισκευών, συντηρήσεων. 

• Η τακτική παρακολούθηση της καλής λειτουργίας των Η/Μ και υδραυλικών εγκαταστάσεων του ΙΒΕΓ μέσω του BMS. 

• Η εισήγηση προτάσεων προς την Τεχνική Υπηρεσία και τη Γενική Διεύθυνση του ΙΒΕΓ για τεχνικές και τεχνολογικές βελτιωτικές λύσεις με γνώμονα την τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. 

• Η παρουσία ως προσωπικό ασφαλείας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας των μουσείων του ΙΒΕΓ. 

• Η συνεργασία με τα άλλα τμήματα του ΙΒΕΓ. 


Απαραίτητα προσόντα: 

• Δίπλωμα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού. 

• Αποδεδειγμένη εργασιακή προϋπηρεσία 1,5 έτους τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση. 

 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας στον προφορικό και γραπτό λόγο. 

• Άριστη χρήση MS Office. 

• Εξοικείωση με συστήματα διαχείρισης κτιρίου BMS και KNX. • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, υπευθυνότητα, ευγένεια και επαγγελματισμός στη διαπροσωπική επικοινωνία. 


Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες: 

• Κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών. 

• Οργανωτικότητα και τήρηση συγκεκριμένων προθεσμιών. 

• Αντιμετώπιση απρόοπτων καταστάσεων με δυνατότητες ανάπτυξης πρωτοβουλιών. 

• Ευελιξία στο ωράριο εργασίας. 

• Εργασία υπό πίεση, με ιεράρχηση προτεραιοτήτων. 


Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος:

 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών: 31η Μαΐου 2021, 23:59 ώρα Ελλάδος. 

• Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, καθώς και μία σύντομη επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs.comtdo@goulandris.gr


Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *