Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών κέντρων

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (ΦΕΚ 6141 Β') Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να υποβάλετε δήλωση τοποθέτησης με σειρά προτίμησης σχολείων που επιθυμείτε για τις Σχολικές Μονάδες και το Εργαστηριακό Κέντρο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων από 10 μέχρι και 11 Απριλίου 2023. 

Για το πλήρες έγγραφο της ανκοίνωσης κάντε κλικ ΕΔΩ