Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών Σχολικλών Μονάδων και Εργαστηριακού κέντρου (Ε.Κ.) της Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ

 

Στο συνημμένο έγγραφο αναρτάται ο τελικός αξιολογικός πίνκας υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακού κέντρου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών & Επαγγελμάτων.

Για τον τελικό αξιολογικό πίνακα υπηψήφιων Δ/ντων κάντε κλικ ΕΔΩ