Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

 

Η τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων ανακοινώνεται στο συνημμένο έγγραφο.

Η επιλογή και τοποθέτηση των παραπάνω Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή, ήτοι 31 Ιουλίου 2027, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 44 και της παρ. 6 του άρθρου 60 του Ν. 4823/2021.

Για το έγγραφο των τοποθετήσεων κάντε κλικ ΕΔΩ