Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

2ο ΕΠΑΛ | Κατασκευή “Reaction Light Trainer”

Υλοποίηση δράσης στο πλαίσιο του προγράμματος "Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ." κατά το σχολικό έτος 2022-23. 
Βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι η ενίσχυση του σχολείου ως κοινότητας, η επαύξηση του κύρους του, η περαιτέρω σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία, η ανασκευή προκαταλήψεων της κοινής γνώμης και η βελτίωση της ελκυστικότητας του ΕΠΑΛ, μέσα από τη θεσμική υποστήριξη της δημιουργικότητας, της καινοτομίας, και της κοινωνικής ευθύνης.
Τα Σχέδια Δράσης συντονίζονται από το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ - NOESIS και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Υπεύθυνος του Έργου:
Μαρτίνης Στέλιος (ΠΕ86 Πληροφορικής - ΠΕ84 Ηλεκτρονικός)
Συνεργαζόμενοι καθηγητές:
Αναγνώστου Γεώργιος (ΠΕ84 Ηλεκτρονικός)
Θεοδώρου Αφροδίτη (ΠΕ86 Πληροφορικής)
Λιαρμακόπουλος Βασίλειος (ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής)
Μήσιου Αλεξάνδρα (ΠΕ86 Πληροφορικής)