Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Δελτίο Τύπου | 3η Συνάντηση έργου ERASMUS KA2 BUSYOUTH στην Ιταλία

For English click here

Τρίτη διεθνική συνάντηση του Έργου Erasmus+ KA2 “BuSYouth – Business Skills for Youth in the Creative and Cultural Industries (CCls) Sector”

Η 3η συνάντηση του Έργου Erasmus+ KA2 “BuSYouth – Business Skills for Youth in the Creative and Cultural Industries (CCls) Sector” πραγματοποιήθηκε στις 01 & 02 Φεβρουαρίου 2024 στη Matera της Ιταλίας στις εγκαταστάσεις του MATERAHUB (CONSORZIO MATERAHUB INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE SCARL).

Κατά τη διάρκεια της 3ης συνάντησης παρουσιάστηκαν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του έργου και μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του τι έχει υλοποιηθεί και οι λοιπές διαδικασίες των επερχόμενων πακέτων εργασίας (ΠΕ). Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως, με συμμετοχή εκπροσώπων από όλους τους οργανισμούς της σύμπραξης:

  • DIMITRA EDUCATION & CONSULTING, ως επικεφαλής εταίρος από την Ελλάδα
  • DISRUPTIA, S.L.U από την Ισπανία
  • ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ από την Ελλάδα
  • STIFTELSEN KURSVERKSAMHETEN VID U-AUNIVERSITET από τη Σουηδία
  • CONSORZIO MATERAHUB INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE SCARL από την Ιταλία

Στη συνάντηση αναλύθηκαν διεξοδικά τα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) 3 “Development of the training material and the online assessment tool”& 5 “Impact and Dissemination”, ενώ οργανώθηκαν οι επόμενες εργασίες σχετικά με το Πακέτο εργασίας (ΠΕ) 4 “BuSYouth Online Creative Hive Open Educational Resource” καθώς και την ολοκλήρωση του οδηγού “QUALITY ASSURANCE & MONITORING PROCEDURES”.
═════════════════════════════════════════════════════════

Third transnational meeting of the Erasmus+ KA2 Project “BuSYouth – Business Skills for Youth in the Creative and Cultural Industries (CCls) Sector”
The 3rd meeting of the Erasmus+ KA2 Project “BuSYouth – Business Skills for Youth in the Creative and Cultural Industries (CCls) Sector” took place on 01 & 02 February 2024 in Matera, Italy at the premises of MATERHUB (CONSORZIO MATERHUB INDUSTRIE CULLATICREA).
During the 3rd meeting, the results of the project so far and a comprehensive overview of what has been planned and the other processes of the upcoming work packages (WPs) were presented. The meeting took place in person but also remotely, with the participation of representatives from all the organizations of the partnership:
• DIMITRA EDUCATION & CONSULTING, as the lead partner from Greece
• DISRUPTIA, S.L.U from Spain
• CIVITANIDEOS SCHOOL from Greece
• STIFTELSEN KURSVERKSAMHETEN VID U-AUNIVERSITET from Sweden
• CONSORZIO MATERHUB INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE SCARL from Italy
In the meeting, Working Packages (WP) 3 “Development of the training material and the online assessment tool”& 5 “Impact and Dissemination” were thoroughly analyzed, while the next tasks related to (WP) 4 “BuSYouth Online Creative Hive Open Educational Resource” and the QUALITY ASSURANCE GUIDE & MONITORING PROCEDURES were organized.