Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Ολοκλήρωση Σχεδίου Έτους 2021 ERASMUS+ Δράση KA1

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το σχέδιο κινητικότητας, με κωδικό 2021-1-EL01-KA121-VET-000006903 στο πλαίσιο του Τομεακού προγράμματος Erasmus+ Δράση ΚΑ1, από τη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων. Το σχέδιο αποτελείτο από εννέα ροές καθηγητών, στελεχών εκπαίδευσης και μαθητών του Ιδρύματος οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στη Λειψία, τη Μαδρίτη, το Αμπρούζο, το Κορκ, το Τορίνο, τη Ρώμη (δύο ροές) και τη Βαρκελώνη (δύο ροές). Δια των ροών αυτών επιμορφώθηκαν 50 καθηγητές ενώ 63 μαθητές τοποθετήθηκαν σε επιχειρήσεις ασκώντας αρμοδιότητες συμβατές με τα αντικείμενα σπουδών τους. 

Υπήρξε άριστη συνεργασία των εμπλεκομένων προσώπων στην κινητικότητα με τους φορείς του εξωτερικού και οι συμμετέχοντες έλαβαν πιστοποιητικά παρακολούθησης. 

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από τη δράση