Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και Α3

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 (3.000 δεσμίδες) και Α3 (30 δεσμίδες) - (cpv : 30197643-5) για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων.

Για το πλήρες έγγραφο της πρόσκλησης κάντε κλικ ΕΔΩ