Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Προσλήψεις αναπληρωτών Ειδικής Προκήρυξης


Στα συνημμένα έγγραφα μπορείτε να λάβετε το δελτίο τύπου που αφορά στις προσλήψεις 161 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση καθώς και στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2021-2022, βάσει Ειδικής Προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102), όπως ισχύει], στο οποίο αναφέρεται ότι διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, 2 αναπληρωτές κλάδων ΠΕ84 και ΠΕ86 και τη λίστα με τους προσλαμβανόμενους. Οι σχετικές αποφάσεις πρόσληψης των εκπαιδευτικών αναμένεται να εκδοθούν αύριο.

Επιμορφωτικό σεμινάριο τεχνικών ΔΕΔΔΗΕ

Διοργανώθηκε υπό την εποπτεία του ΚΕΔΙΒΙΜ2 και ολοκληρώθηκε επιτυχώς το επιμορφωτικό σεμινάριο Ασφαλής Εργασία για Τεχνίτες Συνεργείου Οχημάτων σε συνεργασία με τη ΔΕΔΔΗΕ. Το σεμινάριο είχε διάρκεια 35 ώρες & οι επιμορφούμενοι, μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις Πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων. 

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Σιβιτανίδειο ΔΣΤΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια είκοσι πέντε (25) σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών και είκοσι πέντε (25) οθονών (CPV 30213300-8), για τις ανάγκες του Εργαστηριακού Κέντρου της Σιβιτανιδείου Σχολής, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΔΕ 2022, ΣΑΝΑ 346

Κέντρο δια βίου μάθησης - Εκμάθηση Η/Υ

 

Το ΚΕΔΙΒΙΜ2 ΣΔΣΤΕ, οργανώνει προπαρασκευαστικά μαθήματα επιμόρφωσης στις Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ  διάρκειας 50 ωρών (συνδυασμός δια ζώσης & εξ αποστάσεως - μικτό μοντέλο), τα οποία θα οδηγήσουν στη διαδικασία πιστοποίησης. 

Σεμινάριο τμήματος Θερμοϋδραυλικών 3ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου σχετικά τις αντλίες

 

Την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο στους μαθητές του 3ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου σχετικά με τις αντλίες. Το σεμινάριο παρακολούθησαν μαθητές του τμήματος της Γ' τάξης Θερμοϋδραυλικών, καθώς και μαθητές της Β' τάξης του Μηχανολογικού τομέα. Η ενημέρωση είχε διάρκεια 3 ώρες και πραγματοποιήθηκε από τον κ. Ζυγογιάννη Βασίλειο της εταιρίας Grundfoss Greece, η οποία εξειδικεύεται στις αντλίες νερού θέρμανσης (κυκλοφορητές) και στην ύδρευση (πιεστικά συγκροτήματα, αντλίες λυμάτων, καθώς και όμβριων νερών).

Συμμετοχή του 4ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου στο διαγωνισμό του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού


Το 4ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου συμμετείχε στον διαγωνισμό για τεχνικούς - εγκαταστάτες δικτύων χαλκοσωλήνων που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό θα βρείτε στο συνημμένο έγγραφο ΕΔΩ.