Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στη Σιβιτανίδειο ΔΣΤΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια είκοσι πέντε (25) σταθερών ηλεκτρονικών υπολογιστών και είκοσι πέντε (25) οθονών (CPV 30213300-8), για τις ανάγκες του Εργαστηριακού Κέντρου της Σιβιτανιδείου Σχολής, στο πλαίσιο εκτέλεσης του ΠΔΕ 2022, ΣΑΝΑ 346