Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Σεμινάριο τμήματος Θερμοϋδραυλικών 3ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου σχετικά τις αντλίες

 

Την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022, πραγματοποιήθηκε σεμινάριο στους μαθητές του 3ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου σχετικά με τις αντλίες. Το σεμινάριο παρακολούθησαν μαθητές του τμήματος της Γ' τάξης Θερμοϋδραυλικών, καθώς και μαθητές της Β' τάξης του Μηχανολογικού τομέα. Η ενημέρωση είχε διάρκεια 3 ώρες και πραγματοποιήθηκε από τον κ. Ζυγογιάννη Βασίλειο της εταιρίας Grundfoss Greece, η οποία εξειδικεύεται στις αντλίες νερού θέρμανσης (κυκλοφορητές) και στην ύδρευση (πιεστικά συγκροτήματα, αντλίες λυμάτων, καθώς και όμβριων νερών).