Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Επιμόρφωση στην καινοτομία & νέα επιχειρηματικότητα - Κέντρο δια Βίου Μάθησης

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η παρούσα προκήρυξη σύμφωνα με τις αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος αριθμ . 250/22-12-2021 & 16/11-02-2022, αφορά στην κάλυψη των αναγκών κατάρτισης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στα πλαίσια των Προγραμμάτων που περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω και πρόκειται να υλοποιηθούν εντός του έτους κατάρτισης 2021 – 2022, το οποίο αρχίζει τον Ιανουάριο και ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο του 2022.
Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα παρακάτω:

Για να λάβετε το έγγραφο της προκήρυξης κάντε κλικ ΕΔΩ

Για να λάβετε το έντυπο προτάσεων κάντε κλικ ΕΔΩ

Για να λάβετε την αίτηση εκπαιδευτή κάντε κλικ ΕΔΩ