Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Συμμετοχή του 4ου ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου στο διαγωνισμό του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού


Το 4ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου συμμετείχε στον διαγωνισμό για τεχνικούς - εγκαταστάτες δικτύων χαλκοσωλήνων που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διαγωνισμό θα βρείτε στο συνημμένο έγγραφο ΕΔΩ.