Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Επιμορφωτικό σεμινάριο τεχνικών ΔΕΔΔΗΕ

Διοργανώθηκε υπό την εποπτεία του ΚΕΔΙΒΙΜ2 και ολοκληρώθηκε επιτυχώς το επιμορφωτικό σεμινάριο Ασφαλής Εργασία για Τεχνίτες Συνεργείου Οχημάτων σε συνεργασία με τη ΔΕΔΔΗΕ. Το σεμινάριο είχε διάρκεια 35 ώρες & οι επιμορφούμενοι, μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις Πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων. 

Στα πλαίσια της υλοποίησης της επιμόρφωσής τους παρακολούθησαν θεωρητικά μαθήματα Τεχνολογικών γνώσεων καθώς και εργαστηριακά της Ειδικότητας Μηχ. Αυτοκινήτων και Οχημάτων.

Παρέλαβαν πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό, ενώ είχαν και την ευκαιρία να συναντηθούν με εκπροσώπους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.). 

Τα μαθήματα διεξήχθησαν στο Κέντρο δια Βίου Μάθησης της ΣΔΣΤΕ καθώς και στο Εργαστήριο Οχημάτων της ΣΔΣΤΕ. 

Ευχόμαστε στους συμμετέχοντες κάθε επιτυχία στις εργασιακές τους δραστηριότητες  με την πεποίθησή μας ότι η ΣΔΣΤΕ προσέφερε στο γνωστικό αντικείμενο περισσότερες δυνατότητες δεξιοτήτων.