Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Ιουνίου 2022

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Ιουνιου 2022 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

Ετήσιο Μνημόσυνο Αδελφών Σιβιτανίδη Στη μνήμη των Ιδρυτών του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος 2022


Την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 και ώρα 9.30πμ, τελέστηκε με ιδιαίτερη κατάνυξη το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο στη μνήμη των Ιδρυτών του Σιβιτανιδείου Ιδρύματος, αδελφών Βασιλείου και Λουίζου Σιβιτανίδη.

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Μαΐου 2022

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Μαΐου 2022 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε εγκεκριμένο πρόγραμμα ERASMUS+ 2019 | Δράση ΚΑ1 | 2ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου | Κατάρτιση προσωπικού στο εξωτερικό | Electric Vehicles – Environmental protection – C02 Free

 

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ Δράση ΚΑ1, Κατάρτιση προσωπικού στο εξωτερικό, θα υλοποιηθεί από το 2ο ΕΠΑΛ  Σιβιτανιδείου η εγκεκριμένη ροή κινητικότητας στο πλαίσιο  της σύμβασης με κωδικό αριθμό 2019-1-EL01-KA116-062404 και τίτλο: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών & σπουδαστών στην Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (Ε.Ε.Κ.) μέσω της εξοικείωσής τους με νέες τεχνολογίες (σε πλαίσιο μαθητείας) & εφαρμογής ελκυστικών μοντέλων μάθησης. Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων αντιμετώπισης της σχολικής διαρροής»

Δελτίο τύπου | 2ο ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου | Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ «Εφαρμογές Ρομποτικής στο σχολικό περιβάλλον με την κατασκευή Retro-παιχνιδομηχανής»

 

Κατά το φετινό σχολικό έτος 2021-22 στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Σιβιτανιδείου υλοποιήθηκε η δράση «Εφαρμογές Ρομποτικής στο σχολικό περιβάλλον με την κατασκευή Retro-παιχνιδομηχανής», η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα Σχέδια Δράσης του προγράμματος εποπτεύονται και συντονίζονται από το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών & Μουσείο Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ - NOESIS.

Το συγκεκριμένο σχέδιο δράσης υλοποιήθηκε από μαθητές της Α΄ τάξης με τη βοήθεια μαθητών των τομέων «Πληροφορικής», «Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού» και «Διοίκησης και Οικονομίας» της Γ΄ τάξης του 2ου ΕΠΑ.Λ. Σιβιτανιδείου. 

Βασικός σκοπός του έργου ήταν οι μαθητές να συνεργαστούν και να διερευνήσουν με συστηματικό τρόπο θέματα που αφορούν τη ρομποτική και τον αυτοματισμό, καθώς και να δημιουργήσουν τη δική τους πρωτότυπη «retro παιχνιδομηχανή». Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της δράσης, οι μαθητές ασχολήθηκαν βιωματικά με την ανάλυση, τον σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, καθώς και την τρισδιάστατη εκτύπωση.

Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνικών Φορέων και Σύνδεσης με την Παραγωγή

Το Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης Εθνικών Φορέων και Σύνδεσης με την Παραγωγή στα πλαίσια του σχεδίου με κωδικό 2019-1-EL01-KA116-062404 πραγματοποίησε με επιτυχία, ροή κινητικότητας εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης με προορισμό την Φλωρεντία στην Ιταλία από 08 έως και 14 Μαΐου 2022. Θέμα της κινητικότητας οι "Καινοτόμες μέθοδοι αντιμετώπισης του φαινομένου της πρόωρης σχολικής εγκατάλειψης στη Β/θμια Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ως βασική προϋπόθεση για την ισότιμη πρόσβαση των αποφοίτων της στην αγορά εργασίας" και φορέας υλοποίησης ο οργανισμός Pixel.

Ολοκλήρωση Σεμιναρίου Κατάρτισης Digital Marketing - ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 30/05/2022 το σεμινάριο κατάρτισης του Σ.Δ.Σ.Τ.Ε. - Κ.Δ.Β.Μ. με τίτλο DIGITAL MARKETING.

Το σεμινάριο είχε διάρκεια 50 ώρες και οι συμμετέχοντες παρέλαβαν Βεβαίωση Παρακολούθησης, αφού υπέβαλαν και πρωτότυπη εργασία, σχετική με το αντικείμενο της κατάρτισης. 

Ευχαριστούμε θερμά τους επιμορφούμενους καθώς και τον εκπαιδευτή κ. Στέργιο Κοτονιά

Ολοκληρώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά το πρακτικό σεμινάριο κατάρτισης της ειδικότητας Βοηθός Οδοντοτεχνίτη - Κε.Δι.Βι.Μ.


Ολοκληρώθηκε για δεύτερη συνεχή χρονιά το πρακτικό σεμινάριο κατάρτισης της ειδικότητας Βοηθός Οδοντοτεχνίτη, με τίτλο: Μορφολογία Σύγκλειση Λειτουργικότητα/ Ακολουθώντας τις αρχές της μασητικής πυξίδας. Το σεμινάριο είχε διάρκεια 30 ώρες και οι συμμετέχοντες παρέλαβαν Βεβαιώσεις Παρακολούθησης.