Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟΥΣ

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΌΤΙ ΞΕΚΙΝΑΝΕ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ.


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπήκοους Τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως καταγωγής, από την ηλικία των 17 ετών και άνω, χωρίς διακρίσεις και με βάση την αρχή της ίσης μεταχείρισης, μέσα στο πλαίσιο διασφάλισης της ισότητας των ευκαιριών πρόσβασης και ένταξης στη δια βίου μάθηση. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κάθε κύκλου σπουδών θα παρέχεται Βεβαίωση Επιτυχούς Ολοκλήρωσης του Προγράμματος, για το αντίστοιχο επίπεδο παρακολούθησης.Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευόμενοι θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι, ώστε να λαμβάνουν μέρος στις ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων.  • ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΩΙΝΑ και ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ (εφόσον συγκεντρωθεί ο απαραίτητος αριθμός συμμετεχόντων)
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: 150 ώρες
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: 3 ώρες – 2 φορές την εβδομάδα (6 ώρες εβδομαδιαίως)

  • Οι συμμετέχοντες με αποδεδειγμένα κοινωνικά κριτήρια (ανεργία, πολυτεκνία κλπ) δικαιούνται μειωμένα δίδακτρα.Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 210.4857672 – 210.4857716 – 210.4857711
Email: kedivim2sdste@gmail.com
FAX: 210.4857711"Learning Greek as a foreign language – Levels A1 to B2” We would like to inform you that the Lifelong Learning Centre of Sivitanidios Public School of Trades and Vocations (KEDIVIM2) will provide Greek Lessons for Foreigners – Levels A1 to B2. The duration of the programme will be 150 hours per level and will last about 6 months (6 hours per week – twice a week). The participants will acquire a Certificate of Attendance after having completed each Level. They can also take part (if they are willing to) in the Official Greek Examinitations of the greek – language certification (Greek Ministry of Education, Research and religious affairs). APPLICATIONS: NOVEMBER 1ST TO NOVEMBER 30TH 2017 (SENT BY EMAIL - FAX OR DELIVERED TO THE SECRETARIAT OF KEDIVIM2 151 THESSALONIKIS STR, KALLITHEA STATION, 2nd FLOOR). THE APPLICATIONS MUST BE NECESSARILY ACCOMPANIED BY A COPY OF THE IDENTITY OR PASSPORT DOCUMENT • MORNING OR EVENING CLASSES • IMPLEMENTATION PERIOD PER LEVEL: 150 hours • COST OF PARTICIPATION: 300 € • IMPLEMENTATION: 3 hours – Twice a week (6 hours/ week) Participants with proven social criteria (unemployment, parents of large families, etc.) are entitled to reduced fees. Phone numbers: 210.4857672 - 210.4857716 - 210.4857711 Email: kedivim2sdste@gmail.com FAX: 210.4857711