Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤ’ ΦΑΣΗ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΥΣ: 2021-22 του 3oυ ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

Ειδικότητα:
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού & Κλιματισμού


Σήμερα στις 05/11/2021 ορίστηκε τριμελής επιτροπή , αποτελούμενη από τους καθηγητές του 3ου ΕΠΑΛ :  Ραυτόπουλος Δημήτριος , Αθανασίου Γεώργιος , Ταλέκογλου Κυριάκου  και συνέταξε πρακτικό σύμφωνα με τον νόμο , με τον παρακάτω προσωρινό πίνακα κατάταξης Μεταλυκειακού έτους , των αιτούντων μαθητευόμενων για την ΣΤ΄ Φάση Μαθητείας για το σχολικό έτος 2021-22.

Για να λάβετε τον προσωρινό πίνακα κάντε κλικ εδώ


ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤ’ ΦΑΣΗ ΣΧΟΛ.ΕΤΟΥΣ: 2021-22 του 2ου ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ

Ειδικότητα:
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων , Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών.

Σήμερα στις 05/11/2021 ορίστηκε τριμελής επιτροπή , αποτελούμενη από τους καθηγητές του 2ου ΕΠΑΛ: Βίγλατζη Ανδρέα , Βαρυπάτη Εμμανουήλ, Καραβάνα Κων/νο  και συνέταξε πρακτικό σύμφωνα με τον νόμο, με τον παρακάτω προσωρινό πίνακα κατάταξης Μεταλυκειακού έτους, των αιτούντων μαθητευόμενων για την ΣΤ΄ Φάση Μαθητείας για το σχολικό έτος 2021-22.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας - Περιόδου 2021-2022 - Ανακοινοποίηση

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής καλεί για υποβολή αιτήσεων στο "Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας" περιόδου 2021-2022 (ΣΤ' φάση) με βάση τις ειδικότητες και τα ΕΠΑ.Λ. της Περιφέρειας ΑΤΤΙΚΗΣ του Πίνακα στο συνημμένο έγγραφο, τους υποψήφιους, οι οποίοι πρέπει να πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις σύμφωνα με την απ. 119730/1-10-2021 (Β' 4531) Υπουργική Απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα "Κανονισμός λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας"

Για το έγγραφο της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ

Απονομή της διαπίστευσης Erasmus (Accreditadion Call) Στη Σιβιτανίδειο Σχολή

Το Μάρτιο του 2021 απονεμήθηκε στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών  και Επαγγελμάτων, η  Διαπίστευση Erasmus στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με διάρκεια ισχύος  περίπου έξι ετών. (Από 1 Μαρτίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2027). 

Το Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εθνικών Φορέων και Σύνδεσης με την Παραγωγή σε συνεργασία με τους Διευθυντές των εκπαιδευτικών και διοικητικών μονάδων του Ιδρύματος, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων για Διαπίστευση-EAC/A02/2020, στους τομείς της σχολικής εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της εκπαίδευσης ενηλίκων, υπέβαλε την αίτηση για την απόκτηση της Διαπίστευσης και αξιολογήθηκε με βαθμό ΆρισταΜε την απονομή της διαπίστευσης η Σχολή αποκτά απλουστευμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1 του νέου προγράμματος (2021-2027) στον τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη Μάλτα από 24 έως 30 Οκτωβρίου 2021 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, Βασική Δράση 2 (KA2) "Aligning VEΤ curricula to Greening and the Sustainable Development Goals - GREENING VET 4 SDG's."

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη Μάλτα από 24 έως 30 Οκτωβρίου 2021 στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus, Βασική Δράση 2 (KA2) "Aligning VEΤ curricula to Greening and the Sustainable Development Goals - GREENING VET 4 SDG's. " (κωδικός σχεδίου 2018-1-MT01-KA202-038471) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+ δράση ΚΑ2 Στρατηγικών Συμπράξεων με θεματικό αντικείμενο τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, εργαλείων και μέσων, για την Ευθυγράμμιση των Προγραμμάτων Σπουδών της ΕΕΚ με τον Οικολογικό Προσανατολισμό και την Αειφόρο Ανάπτυξη.