Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

1ο ΕΠΑΛ | Πρωταθλήτρια Ευρώπης πυγμαχίας Νεανίδων η Μαθήτρια Κουζίλου Παναγιώτα

Η μαθήτρια του 1ου ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ Παναγιώτα Κούζιλου ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο πλαίσιο του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Νέων – Νεανίδων Πυγμαχίας. Στη διοργάνωση του Γερεβάν η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο χάρη την πολύ καλή της τεχνική.
Στον τελικό των 57 κιλών η Κούζιλου επικράτησε της Νάντια Μάνκχολμ από τη Δανία και έτσι σήκωσε ψηλά τη σημαία της χώρας μας.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για το έργο «Διαμόρφωση νέων εργαστηρίων Κομμωτικής»

Η παρούσα περιγραφή αφορά τις εργασίες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν προκειμένου να διαμορφωθούν οι ελάχιστες απαιτούμενες υποδομές για την λειτουργία της αίθουσας Π106 ως 2ο Εργαστήριο Κομμωτικής (η αίθουσα Π106 έχει διαστάσεις 9,80Χ 5,43m και επιφάνεια 52,95 τετραγωνικών μέτρων.

Για το πλήρες έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών παραγωγής αντιγράφων

Αποστέλλουμε την παρούσα για την υποβολή της οικονομικής σας προσφοράς για την ανάθεση της παροχής της παροχής υπηρεσιών παραγωγής το μέγιστο 2.000.000 αντιγράφων ετησίως, για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων, του Ε.Κ., του ΙΕΚ, του ΚΕΔΙΒΙΜ και των Διοικητικών υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Σχολής, με την τοποθέτηση πέντε (5) ελαφρώς μεταχειρισμένων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων (δύο βαρέως τύπου και τριών μικρότερων), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά που καθορίζεται βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του συνημμένου εγγράφου της παρούσης.

Για το πλήρες έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ

Τοποθετήσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων

 

Η τοποθέτηση Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων ανακοινώνεται στο συνημμένο έγγραφο.

Η επιλογή και τοποθέτηση των παραπάνω Διευθυντών/Διευθυντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου γίνεται για τετραετή θητεία, η οποία ξεκινά με την τοποθέτησή τους και λήγει την 31η Ιουλίου του τέταρτου έτους που ακολουθεί την επιλογή, ήτοι 31 Ιουλίου 2027, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 44 και της παρ. 6 του άρθρου 60 του Ν. 4823/2021.

Για το έγγραφο των τοποθετήσεων κάντε κλικ ΕΔΩ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δεκατριών (13) Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (CPV 30230000-0)

Αντικείμενο της προμήθειας είναι δέκα τρεις (13) σταθεροί Η/Υ (CPV 30230000-0), για τις ανάγκες κατάρτισης των καταρτιζόμενων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα I του συνημμένου εγγράφου (Τεχνικές προδιαγραφές- Πίνακας συμμόρφωσης).

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων μηνός Μαρτίου 2023

Σχετ: Η υπ ́αριθμ. ΔΗΔ/φ.40/17742/5.6.2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων 10Α του Ν.3861/2010, όπως προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014»

Σε εφαρμογή του ανωτέρω σχετικού, παρατίθενται στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού μηνός Μαρτίου 2023 της Σιβιτανιδείου Σχολής στο συνημμένο αρχείο.

Για τη λήψη του αρχείου κάντε κλικ εδώ

Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών κέντρων

 

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (ΦΕΚ 6141 Β') Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, θα πρέπει να υποβάλετε δήλωση τοποθέτησης με σειρά προτίμησης σχολείων που επιθυμείτε για τις Σχολικές Μονάδες και το Εργαστηριακό Κέντρο της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων από 10 μέχρι και 11 Απριλίου 2023. 

Για το πλήρες έγγραφο της ανκοίνωσης κάντε κλικ ΕΔΩ

Κύρωση τελικού αξιολογικού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών Σχολικλών Μονάδων και Εργαστηριακού κέντρου (Ε.Κ.) της Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ

 

Στο συνημμένο έγγραφο αναρτάται ο τελικός αξιολογικός πίνκας υποψήφιων Διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακού κέντρου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών & Επαγγελμάτων.

Για τον τελικό αξιολογικό πίνακα υπηψήφιων Δ/ντων κάντε κλικ ΕΔΩ