Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ

 

Στο συνημμένο έγγραφο αναρτάται ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ.
Υποβολή ενστάσεων επί της μοριοδότησης των αιτήσεων από τους υποψηφίους, από την Τετάρτη 22-2-2023 έως και την Παρασκευή 24-2-2023 στο πρωτόκολλο της Σχολής.

Για να ανοίξετε τον πίνακα κάντε κλικ ΕΔΩ