Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Προκήρυξη Κέντρου δια Βίου Μάθησης Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ

 

Η παρούσα προκήρυξη σύμφωνα με την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος αριθμ 32/20-02-23, αφορά στην κάλυψη των αναγκών κατάρτισης, επιμόρφωσης και εκπαίδευσης στα πλαίσια των Προγραμμάτων που περιγράφονται αναλυτικότερα παρακάτω και πρόκειται να υλοποιηθούν εντός του έτους κατάρτισης 2022 – 2023, το οποίο αρχίζει τον Ιανουάριο και ολοκληρώνεται το Δεκέμβριο του 2023.

Για το πλήρες έγγραφο της προκήρυξη κάντε κλικ ΕΔΩ