Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

3ο ΕΠΑΛ | Υλοποίηση προγραμμάτων «Go Girls Circular» και «Project Future Junior»

To 3o ΕΠΑΛ Σιβιτανιδείου σε συνεργασία με το Junior Acievement Greece υλοποιεί διάφορα προγράμματα που στόχο έχουν την ενδυνάμωση των μαθητών του με ψηφιακές επιχειρηματικές δεξιότητες και την εξοικείωσή τους με τις απαιτήσεις του σύγχρονου επιχειρείν. Στα προγράμματα «Go Girls Circular» και «Project Future Junior» συμμετείχαν 120 μαθητές και στον Μαθητικό Διαγωνισμό e- Commerce, το σχολείο συμμετείχε με 6 ομάδες 33 μαθητών. Στην ομάδα της Α’ λυκείου Local Guides απονεμήθηκε το 3ο Βραβείο, για την δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας Τravel Unique (marketplace) που προσφέρει το ιδανικό ταξίδι για τον επισκέπτη αποκαλύπτοντας του συγκεκριμένες επιλογές.