Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψήφιων διευθυντών σχολικών μονάδων Σιβιτανιδείου ΔΣΤΕ

 

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να προσέρχονται κατά δέκα πέντε λεπτά νωρίτερα από την προκαθορισμένη ώρα (εξαιρουμένων των πρώτων υποψηφίων κάθε ημέρας) στο πρόγραμμα για τη διευκόλυνση της διαδικασίας.

Υπενθυμίζεται στους υποψηφίους ότι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης καλούνται να παρουσιάσουν περίπτωση για την αυτοαξιολόγηση του έργου τους και περίπτωση για το σχεδιασμό του έργου τους σε περίπτωση επιλογής τους, με χρονική διάρκεια έως πέντε (5) λεπτών της ώρας.

Ο/η υποψήφιος/ια προσέρχεται στην αίθουσα και εξετάζεται προφορικά στην ξένη γλώσσα, αν αυτό απαιτείται, κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν.4823/2021., πριν τη διεξαγωγή της συνέντευξης.

Υποψήφιοι οι οποίοι δεν προσέρχονται στη συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

Για το πρόγραμμα συνεντέυξεων κάντε κλικ ΕΔΩ