Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Νοεμβρίου 2023

 

Στα συνημμένα έγγραφα παρακάτω, αναρτώνται  τα στοιχεία των προσληφθέντων αναπληρωτών στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων που ανακοινώθηκαν στις 28/11/2023. Οδηγίες προς τους προσληφθέντες με τις προθεσμίες και τα σχετικά έντυπα / δικαιολογητικά / ΥΔ έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.minedu.gov.gr/anaplirotes. Οι αποφάσεις πρόσληψης θα πρωτοκολληθούν και αναρτηθούν στη Διαύγεια την Τετάρτη 29/11/2023.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την από την από τη Δευτέρα 4 έως και την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2023.Η χρηματοδότηση θα γίνει από το Συγχρηματοδοτούμενο Σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τη ΓΕΝΙΚΗ, ενώ για την Υποστήριξη Μαθητών ΕΠΑ.Λ. από το ΕΣΠΑ.

Για τον πίνακα αναπληρωτών 1 κάντε κλικ ΕΔΩ
Για τον πίνακα αναπληρωτών 2 κάντε κλικ ΕΔΩ