Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Απόφαση λειτουργίας τμημάτων μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας 2023-2024 και πίνακας εκπαιδευτικών


Στα συνημμένα έγγραφα παρακάτω ανακοινώνονται η «ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ-ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023-2024 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» καθώς και "Έγκριση οριστικού πίνακα εκπαιδευτικών".