Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πρόσληψη μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδου ΠΕ23 για το Σχολικό έτος 2023-2024

 Στα συνημμένα έγγραφα που ακολουθούν, αναρτάται κατάλογος  προσληφθέντων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) ΠΕ23, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών & Επαγγελμάτων, καθώς και το σχετικό ΦΕΚ, για το Σχολικό έτος 2023-2024.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 20 έως και την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2023.

Για τον κατάλογο προσληφθέντων ΠΕ23 κάντε κλικ ΕΔΩ

Για το σχετικό ΦΕΚ κάντε κλικ ΕΔΩ