Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για το έργο «Επισκευή Περιφράξεων»

Η παρούσα περιγραφή αφορά τις εργασίες αποκατάστασης - συντήρησης των περιφράξεων και των τοιχίων αυτών καθώς και των μεμονωμένων τοίχων περιτοίχισης του γηπέδου (μαντρότοιχοι) στον περιβάλλοντα χώρο της ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (Σ.Δ.Σ.Τ.Ε.). Επίσης προβλέπεται η προσθήκη νέας θύρας (καγκελόπορτας) στην εσωτερική περίφραξη των γηπέδων άθλησης η οποία θα αντικαταστήσει την φθαρμένη υφιστάμενη πόρτα.

Ο προϋπολογισμός για την παρεχόμενη εργασία ανέρχεται στο ποσό των 29.150,00 € (άνευ ΦΠΑ 24%) ή

36.146,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).

Η απαιτούμενη δαπάνη αφορά CPV : CPV: 45453100-8 (Εργασίες αποκατάστασης) και θα καταλογισθεί σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ του Έργου 2021ΝΑ34600044 με Κωδικό 5149683.

Για το πλήρες έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ