Αναζήτηση στο Αρχείο Ανακοινώσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για το έργο «Ανακαίνιση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών για το έργο «Ανακαίνιση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων».

Η απαιτούμενη δαπάνη αφορά CPV: 45454100-5 (Εργασίες ανακαίνισης) και 51540000-9 (Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων και εξοπλισμού ειδικής χρήσης) και θα καταλογισθεί σε βάρος των πιστώσεων του ΠΔΕ 2021ΝΑ34600044 και Κωδικό Έργου 5149683.

Για το πλήρες έγγραφο κάντε κλικ ΕΔΩ